És habitual que en la nostra vida patim estats de nerviosisme i estrès produïts per la feina, les responsabilitats i les presses que caracteritzen l’estil de vida occidental. En aquest article parlarem del sistema nerviós i la acupuntura.

Quan l’estrès, l’ansietat i les preocupacions formen part del nostre dia dia, el cos se’n ressent manifestant símptomes de diversa índole en l’organisme. Malgrat que la forma d’evitar aquests problemes és canviar d’estil de vida, moltes vegades, aquest canvi de vida és molt més complicat del que creiem. Per això, la medicina tradicional xinesa, tant la part de fitoteràpia com l’acupuntura, poden resultar una bona ajuda per millorar el nostre estat físic.

 

Quan aquests estats d’ansietat i/o estrès s’allarguen en el temps, poden arribar a desequilibrar el nostre organisme i poden provocar migranyes, insomni, cansament, esgotament…

 

Sistema nerviós

 

El sistema nerviós és el centre d’operacions del nostre cos. Està compost per un xarxa de teixits altament especialitzats que connecten el cervell amb qualsevol punt del cos. Aquesta connexió, que permet controlar totes les accions i els impulsos físics voluntaris es realitzen en ambdues direccions; i això implica, també, que en estats de preocupacions, inundin el centre de control, és a dir el cervell, i el cos somatitzi aquests impulsos i reaccioni mostrant malalties i símptomes en el nostre organisme.

Els punts d’acupuntura són també una gran xarxa que en ser punxats, s’estimulen i envien informació al cervell, òrgans i entranyes, donant informació que el cos ha entrat en un estat de malaltia i s’ha d’equilibrar per arribar a millorar i guarir-se .

sistema nerviós i acupuntura

El sistema nerviós està compost per tres grans regions:

  • L’encèfal: està allotjat en el cran i és el centre nerviós del sistema. Esta compost per zones diferenciades, com el cervell, el cerebel, el bulb raquidi i la glàndula pituïtària, especialitzades en funcions diferents.
  • La medul·la espinal: recorre la columna vertebral a través de les vertebres i se’n desprenen els nervis principals, que es van ramificant a mesura que s’allunyen de la columna fins a arribar a tots els punts del cos.
  • Els nervis: són feixos de fibres que condueixen els senyals sensorials recollits per la superfície de la pell fins al cervell (estímuls) i, al seu torn, retornen les respostes indicades.

L’acupuntura

 

L’acupuntura estimula al sistema nerviós central i perifèric perquè alliberi els mecanismes moduladors del dolor i d’inconvenient a través de l’alliberament de neurotransmissors.

Les bases científiques de l’acupuntura demostren que aquesta promou canvis en les funcions sensitives, motores i autonòmiques, amb resultats terapèutics a nivell visceral, immune i hormonal i de la funció cerebral en general, a través de la neuromodulació.

Diversos estudis demostren que els efectes de l’acupuntura i la medicina tradicional xinesa en el sistema nerviós es basen en l’alliberament d’endorfines en inserir les petites agulles. Les endorfines són pèptids opioides interns que funcionen com a neurotransmissors i produeixen relaxació i sensació de benestar, i milloren el sistema nerviós de l’individu i les malalties provocades pel desequilibri del sistema nerviós central.

És per això que les endorfines són conegudes també com a hormones de la felicitat.