La depressió

 

La depressió en la medicina tradicional xinesa és coneix com a Síndrome Yu, es refereix a l’estat emocional decaigut, a causa de l’obstrucció del mecanisme del Qi del cos.

Des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa, la síndrome Yu, és a dir la depressió, és causada per trastorns emocionals que produeixen bloquejos del Qi, majoritàriament del Qi hepàtic.

Amb símptomes com: inquietud, estat d’ànim baix, mal distensiu en la zona costal, irritabilitat, cansament, tristesa, bol histèric, tendència al plor, insomni… provoquen un bloqueig del Qi hepàtic, i pot causar a la llarga trastorns dels 5 òrgans interns, però mes concretament a la melsa, el cor i el fetge.

Relax amb acupuntura en el centre arrels a Granollers

 

Medicina Tradicional xinesa

 

En medicina xinesa la depressió, com en molts altres trastorns de l’individu, es divideix en dos grups: un que seria per causa d’insuficiència de Qi i un altre, per accés agut de Qi.

Dins de les síndromes d’accés agut podem trobar-hi:

  • Depressió per bloqueig del Qi de fetge.
  • Depressió per excés de foc de fetge.
  • Depressió per acumulació de Tan i bloqueig de Qi de fetge.
  • Dins de les síndromes d’insuficiència podem trobar-hi:
  • Depressió per insuficiència de Qi i Xue de cor,
  • Depressió per insuficiència de Xue (sang) de cor i Qi (energia) de melsa.
  • Depressió per insuficiència de Yin de ronyó-cor que produirà.

Present, passat i futur són una incògnita

Aquests podrien ser alguns dels síndromes més importants des del punt de vista de la medicina xinesa, per poder tractar la depressió. Són diferents síndromes tots amb diferents simptomatologies. Per tant, una depressió serà diferent depenent dels símptomes del pacient i també serà tractada de diferent manera, a diferència de la medicina convencional que tracta totes les depressions de la mateixa manera amb antidepressius.

Per això és tan important dins de la medicina tradicional xinesa o acupuntura fer un bon diagnòstic per poder tractar millor la patologia i així poder tractar millor el nostre pacient.

 

L’acupuntura

 

Dins de la medicina xinesa i l’acupuntura també es dona molta importància a la ira i el disgust en persones amb depressió. Des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa, la ira, trasbalsa molt les funcions hepàtiques del cos i, per tant, bloqueja el Qi hepàtic, i en causa l’obstrucció.

Passa el mateix amb l’estat emocional de disgust, també provoca obstrucció hepàtica. Per poder tenir una bona salut i no patir de depressió és importantíssim des del punt de vista de la medicina xinesa, que hi hagi un bon funcionament hepàtic. Si hi ha un bon funcionament hepàtic existirà un bon moviment de Qi hepàtic per l’organisme i la persona no patirà de depressió.

Existiran moments de tristesa per culpa d’algun succés quotidià, però si hi ha un bon moviment de Qi hepàtic només serà tristesa temporal.

Les diferents cares de la depressió

Segons un estudi publicat el 2013 a Journal of Alternative and Complementary Medicine, l’electro-acupuntura, és tan eficaç com la Fluoxoteina (medicament antidepressiu) per reduir els símptomes de la depressió. L’estudi es feia amb dos grups; un grup que prenia aquesta medicació i l’altre grup els feien electroacupuntura.

 

L’electroacupuntura

 

L’electroacupuntura és una tècnica de la medicina tradicional xinesa i l’acupuntura consisteix a transmetre un lleuger corrent elèctric a través de les agulles.

Els especialistes en medicina tradicional xinesa, van avaluar cada dues setmanes els símptomes dels participants i van rastrejar les seves concentracions de GDNF (proteïna neuroprotectora factor neurotròfic derivat cel·lular glial). En estudis anteriors s’han observat valors de GDNF per sota del que és normal en pacients amb quadres depressius greus; altres han revelat l’augment d’aquesta proteïna després de tractaments amb medicació antidepressiva.

Transcorregudes les sis setmanes, els dos grups presentaven una millora similar dels símptomes: els dos tractaments van tornar el GDNF a una concentració normal. No obstant això, l’acupuntura va actuar amb més rapidesa i va mostrar una reducció més important dels símptomes al cap de dues i quatre setmanes, en comparació amb la teràpia medicamentosa.

Entre els que van millorar, el percentatge dels que presentaven una “gran millora” era més gran entre els que havien assistit a sessions d’acupuntura que en els que havien pres fàrmacs.

També assenyalen que l’electroacupuntura augmenta la neurogènesi en l’hipocamp com ho fan els ISRS (inhibidors selectius de la recaptació de serotonina), una classe de medicaments antidepressius.

La dificultat d'entendre a les persones depressives

 

L’Institut de Medicina de Salut (Health CMi), ha publicat nombrosos experiments que revelen que l’acupuntura té efectes antidepressius.

 

Estudis

 

Hi ha estudis que suggereixen que l’acupuntura pot ser útil per a un aspecte particularment difícil del tractament de la depressió: els efectes secundaris d’alguns medicaments sobre la sexualitat. Segons les troballes, publicats així mateix en Journal of Alternative and Complementary Medicine, dotze setmanes d’acupuntura van afavorir diversos aspectes del funcionament sexual, tant en homes com en dones.

Aquestes troballes se sumen a un conjunt d’investigacions que proposen que l’acupuntura pot ser útil en una varietat de trastorns, entre ells, el dolor crònic, l’ansietat, les nàusees, el vertígen…