Al pH del cos humà, se li dona molta importància avui dia.  Hem de tenir un equilibri àcid-bàsic en l’organisme, concretament un pH alcalí.

Moltes de les reaccions enzimàtiques que succeeixen al nostre cos, depenen de l’equilibri del pH que hi ha entre els mitjans extracel·lulars i intracel·lulars. Una ruptura d’aquest equilibri pot ser l’origen de moltíssimes malalties. La mala alimentació fa que el pH sigui per desgràcia més acidificat i provoqui possibles problemes de salut. Una bona alimentació, fer exercici de manera moderada i prendre complements nutricionals naturals alcalinitzants, si cal, permeten restablir un correcte pH alcalí.

Coneix tots els nostres serveis de relaxació i benestar que tenim a Centre Arrels Granollers.

 

Equilibri àcid/base

Quan parlem d’equilibri àcid / bàsic, fem referència al pH sanguini, que s’ha de mantenir entre un valor de 7 a 7,4 (lleugerament alcalí o bàsic), mai àcid. Una manera de saber com tenim el pH del cos, és amb les tires de paper del pH.

Aquestes tires ens marquen, en funció del color que surt, el valor del pH. No ho farem amb la sang, sinó que ho farem amb l’orina o la saliva.

La primera orina del matí, pot tenir un pH de 5 o fins i tot inferior, és a dir valors àcids, ja que el cos elimina acidesa durant el son. Però al llarg del dia el pH, per estar sa, ha de tenir uns valors entre 7 i 7,5.

 

pH del cos humà

Acidosi

Quan el cos es troba en acidosi, vol dir que el pH en sang és massa àcid (valors inferiors a 7).

Quan tenim valors inferiors a 7 (pH àcid), a la sang s’hi produeixen reaccions químiques específiques, perquè el pH s’alcalinitzi. Augmentat el ritme de respiració, s’elimina un dels àcids que generem que és l’àcid carbònic H2CO3.

L’àcid carbònic en el cos humà té un paper fonamental en els líquids de l’organisme, sobretot en els fluids extracel·lulars. A la sang evita la fluctuació del pH mitjançant diferents reaccions químiques reguladores. L’àcid carbònic és format a partir de CO2 i aigua, i fa baixar el pH sanguini. Això és possible en la seva dissolució en H + i CO32-.

És eliminat de forma ràpida del cos humà gràcies a les seves propietats volàtils. El CO2 és expulsat mitjançant la respiració. Els ronyons també augmenten l’acidesa de l’orina, intentant equilibrar l’organisme ràpidament.

L’acidosi no està causada per l’absorció d’aliments àcids com la llimona o la taronja. Es produeix per problemes metabòlics, mala alimentació, persones amb diabetis, malalties renals o problemes respiratoris.

L’alcalosi

El contrari de l’acidosi és l’ alcalosi, que és menys habitual trobar. Seria un trastorn hidroelectrolític en què hi ha un augment en l’alcalinitat (o basicitat) dels fluids corporals.

El cos estaria en excés de base, fet que produiria també problemes de salut.  Aquesta condició és l’oposada a la produïda per excés d’àcid (acidosi).  En aquest cas, la sang s’ajustaria en direcció al valor àcid, la respiració es faria menys profunda per conservar el CO2 i augmentar les concentracions sanguínies d’àcid carbònic. Els ronyons també contribuirien a l’equilibri excretant més orina alcalina.

Quan l’organisme funciona bé, aquestes reaccions de regulació funcionen a la perfecció.  El metabolisme produeix deixalles de diferents àcids eliminats essencialment pels ronyons i els pulmons.

pH del cos humà

L’alimentació

L’alimentació proporciona ions hidrogen (àcids) o bicarbonats (bàsics). Segons si predominen o no els ions d’hidrogen, la sang és més o menys àcida. Un excés d’acidesa a la sang pot augmentar el risc d’osteoporosi, diabetis, arteriosclerosi, hipertensió o determinats càncers.

Elements i proporció d’àcids i alcalins que penetren en a la sang per l’equilibri àcid / bàsic:

  • Aigua 70% (hidrogen i oxigen)
  • Proteïnes 19% (sofre, carboni, hidrogen, nitrogen i oxigen)
  • Greixos 7,5% (carboni, hidrogen, nitrogen i oxigen)
  • Hidrats de carboni 0,5% (carboni, hidrogen i oxigen)
  • Sals minerals 3% (sofre, calci, clor, fluor, fòsfor, ferro, magnesi, potassi, sodi, iode).

pH del cos humà

Reaccions quìmiques

En aquestes relacions hi ha elements que generen àcids com són el sofre, el fòsfor, el silici i el iode. El clor i el fluor són gasos que combinats amb l’hidrogen es tornen àcids.

H ++ XSent X qualsevol element esmentat. Exemple: HCL = H ++ Cl

D’altra banda, els elements que formen bàsics serien: calci, coure, ferro, magnesi, manganès, potassi, sodi i zinc, que en unir-se amb l’oxigen i l’hidrogen de l’aigua formessin elements alcalins, és a dir elements bàsics.

X ++ OH Sent X qualsevol element esmentat. Exemple: Mg (OH) 2 = Mg2 ++ OH

Per tenir una salut perfecta, cal mantenir un equilibri entre elements que generin processos àcids i elements que generin processos bàsics.

Metabolització

En una metabolització normal es produeixen grans quantitats d’àcids, a causa dels ions d’hidrogen que trobem en l’aigua.  Aquests ions d’hidrogen, combinats amb determinats components, provocarien canvis fisiològics, fins arribar a la mort.  Però, gràcies al bon funcionament de la màquina perfecta, que és el cos humà, tenim processos capaços de neutralitzar els ions d’hidrogen, amb les reaccions químiques.

La concentració d’ions d’hidrogen en la sang i el flux dels líquids per les cèl·lules del cos són constants, si tenim una bona salut i mengem correctament. El cos humà ha d’estar constantment en un pH entre 7 i 7,5. Si els teixits s’acidifiquen molt podem arribar a la mort de l’organisme.

Residus del cos

El cos intenta eliminar dins les seves possibilitats tots els àcids del cos. Tots els residus del cos són àcids que eliminem de l’organisme.

La majoria d’elements que poden provocar acidificació són elements químics que obtenim de l’alimentació, per tant, hem d’ingerir aliments que ens assegurin un grau d’alcalinitat en el cos i eliminar de la dieta, en el possible, aquells que generin acidesa. Tots els aliments entren en contacte amb els sucs digestius, com la saliva, sucs gàstrics, bilis, suc pancreàtic …, i produeixen una reacció química que és la metabolització dels aliments.

Alguns aliments es comporten com a neutres, altres com a àcids i altres com a bàsics.  Un cop aprofitades les substàncies nutritives del que mengem, produïm uns residus que en ser àcids o bàsics s’han d’eliminar del sistema. Les substàncies alcalines que es formen es neutralitzen amb els diversos fluids àcids corporals, i es produeixen substàncies que s’han d’expulsar de l’organisme.

pH del cos humà

Cítrics

No tots els àcids són dolents, per exemple la taronja, la llimona, la mandarina o l’aranja contenen àcid cítric C6H8O7; la poma, àcid màlic C4H6O5; i el raïm àcid tartàric C4H6O6.

Aquests àcids són oxidats per les cèl·lules corporals i són expulsat pels pulmons en forma de gas carbònic. Aquest tipus d’àcid que tenen aquestes fruites, deixen en el cos residus alcalins que amb l’oxidació es converteixen en font d’energia i també són substàncies depuradores de l’organisme.

Restablir l’equilibri àcid-bàsic de l’organisme passa per posar en pràctica consells dietètics adequats, mitjançant l’oxigenació i la presa de complements nutricionals alcalinitzants. L’alimentació ha de donar prioritat als aliments alcalinitzants, com les fruites i les verdures, i reduir l’espai dels aliments acidificants, com la carn, el peix o els cereals.

L’exercici físic, sobretot a l’aire lliure, accelera el ritme respiratori i estimula la diüresi, cosa que contribueix, també, al restabliment de l’equilibri.