Hiperhidrosis o sudoració excessiva i la medicina xinesa, és una afecció per la qual una persona sua molt més del necessari. Pot ser palmar, plantar, facial, axil·lar…o simplement pot tenir un caràcter generalitzat, podent suar de manera profusa per tot el cos.

Una de les funcions de la sudoració és ajudar el cos a romandre fresc. La sudoració és una funció necessària i bàsica del cos, permetent-nos regular la temperatura, ens refreda enfront d’un excés de calor…

Però hi ha persones que aquesta acció tan normal del nostre organisme, és de manera excessiva provocant un excés de sudoració molt major que el que es considera normal.

La Hiperhidrosis afecta aproximadament entre un 3 o 5% de la població, moltes vegades s’inicia en la pubertat fins i tot que en altres casos en edat ja mes avançada, però si no es tracta es converteix en una afecció crònica.

La hiperhidrosis produeix veritables trastorns a les persones que la pateixen, a vegades empitjoren per la sortida de fongs per culpa de la humitat que crea el cos proliferant el clima perfecte per als fongs. També pot provocar descamació, irritació i fins i tot pigmentació de la pell i mala olor, a part dels trastorns psicològics que li provoca per culpa de sentir-se incomodo amb l’excés de suor.

La hiperhidrosis o sudoración excesiva y la medicina china

Hiperhidrosis segons el seu orígen

Existeixen diversos tipus d’hiperhidrosis segons el seu origen. Les veiem a continuació

Hiperhidrosis primària

La sudoració excessiva o extrema pot ocórrer sense desencadenants o una altra causa, pot iniciar-se en qualsevol etapa de la vida i no té una causa aparent.

Hiperhidrosis secundària

Pot deure’s a trastorns de la glàndula pituïtària, glàndula tiroidal, ansietat, abús crònic de l’alcohol, cardiopaties, infeccions vàries, diabetis mellitus, tumors, menopausa i fins i tot uns certs fàrmacs.

Hiperhidrosis y la medicina china

En la medicina tradicional xinesa, l’excés de sudoració, pot estar relacionat amb el cor, el fetge, melsa, estómac i amb l’energia defensiva Wei Qi. L’energia Wei Qi té molta relació amb el pulmó, ja que controlés l’obertura o tancament dels porus.

Una de les causes de l’excés de sudoració, en la medicina tradicional xinesa o l’acupuntura és la insuficiència de Qi (energia) del pulmó. No vol dir que el pulmó aquest malalt sinó que no treballa correctament. El pulmó al no treballar correctament, provoca un mal funcionament dels porus en la pell, fent que no tanquin. Quan els porus no es tanquen bé i estar molt mes oberts del normal, provoquessin la sudoració del cos en excés.

 

Hiperhidrosis

Un altre aspecte que pot provocar la hiperhidrosis és el desequilibri del Yin-wei. Amb l’acupuntura intentarem regular el Yin-wei del cos.

Un altre aspecte a mirar que pogués ser la causa del trastorn, seriosa insuficiència de Yin amb excés de calor. Aquest excés de calor fa expulsar els líquids del cos produint l’excés de sudoració.

Aquest excés de calor pot ser per foc hepàtic, és a dir el fetge aquesta en excés provocant calor en l’o per humitat calor en la melsa. La humitat calor seriosa mes a conseqüència de mals hàbits tant per una alimentació inadequada (excés de picant, de greix…), per excés de tabac i/o alcohol.

Líquido orgánico (JIN YE)

A la medicina xinesa, el liquido orgànic conegut amb el nom de JIN YE. El JIN YE equival a tots els líquids de l’organisme, engloba tots els líquids de la secreció i de l’excreció del cos humà com: la saliva, els sucs gàstrics i intestinals, orines… i fins i tot la suor.

Hiperhidrosis

El liquido orgànic es produeix i pren cos dins de les substàncies nutritives absorbides i digerides pel estomago i la melsa. La formació, distribució i eliminació del liquido orgànic Jin Ye es deu a un complex procés fisiològic que té relació amb la melsa, el ronyó i el pulmó, donis del punt de vista de la medicina tradicional xinesa.

Les funcions principals del Jin Ye és la hidratació i nutrició dels òrgans-comportes , músculs, pell, cabell, mucoses, orificis naturals, així com la lubricació de les articulacions i l’alimentació del cervell, de la medul·la i els ossos.

Les modificacions patològiques dels líquids orgànics poden provocar desequilibris en l’organisme, com podria ser la hiperhidrosis que seriosa a conseqüència de la perduda exagerada del liquido orgànic pels porus.

També pot provocar altres trastorns com pot ser poliuria, hipofuncionamiento de la melsa i estómac, disminuint l’aportació de liquido orgànic provocant problemes en les articulacions, en la medul·la… o acumulació desmesurada de liquido orgànic dins de l’organisme produint edemes i acumulació de Tan- humitat, entre molts mes desequilibris en l’organisme.

Per tant és molt important obtenir un bon diagnostico segons la medicina tradicional xinesa per a poder ser tractat amb millor exactitud amb acupuntura o fitoteràpia xinesa.