La medicina occidental es basa en les estructures físiques i els diferents components que interactuen en l’organisme. Tant l’anatomia i la fisiologia configuren les estructures com són els ossos, músculs, pell, òrgans, teixits, cèl·lules…

Coneix tots els nostres serveis de relaxació i benestar que oferim a Centre Arrels Granollers.

En la medicina xinesa s’entén de diferent manera, es considera més important l’energia Qi que es mou per tot l’organisme, pels meridians d’acupuntura, és una medicina més energètica. El cos humà s’entén, primer i sobretot, com un sistema d’energia en el qual diverses substàncies interactuen per a crear tot l’organisme físic. Aquestes substàncies bàsiques que es basa la medicina xinesa  són el Qi (energia), Jing( essència)  Xue (sang), Jin Ye (fluids corporals) i el shen. Encara que cadascuna té la seva funció per separat, és important saber que cap pot considerar-se element separat dels altres, sinó que estableixen una contínua interacció dinàmica entre elles.

En aquest post parlarem del Qi (ENERGIA), en la medicina xinesa igual que en l’acupuntura el Qi és un component molt importar-te per a un bon funcionament de l’organisme. La seva traducció és energia vital, força vital o energia pròpiament dit.

 

Energía Qi

¿Què és l’energía Qi?

En la medicina tradicional xinesa, energia vital o força de vida que manté l’equilibri de la salut espiritual, emocional, mental i física d’una persona. També es diu chi

Com ja sabem i està demostrat tot en l’univers està compost d’energia, és a dir de Qi com dirien els ancestres xinesos. L’energia circula pel macrocosmos igual que pel microcosmos.

Un gran terapeuta en medicina xinesa Ted Kaptchuck descriu a l’energia Qi com: “una matèria que està a punt de convertir-se en energia, o una energia a punt de materialitzar-se”. Com diuen els xinesos:” quan el Qi s’aglutina, es forma el cos físic; però quan el Qi es dispersa, el cos mor.

En la medicina xinesa existeixen diferents Qi o orígens de Qi, la vida s’inicia amb el Qi Prenatal o Anterior al Cel, és el Qi Original (Iuan Qi) és el Qi que s’hereta dels pares en la concepció. Una vegada naixem, anem creixent amb el Qi Postnatal o Posterior al Cel, aquest Qi procedeix de l’energia que està en el món en què vivim.

Energía Qi

 

Sabem que el Qi Postnatal procedeix dels aliments que digerim i l’aire que respirem. El Qi que procedeix dels aliments que mengem i digerim es coneix com Gu Qi i el principal òrgan associat en la metabolització dels aliments és la Melsa. El Qi que obtenim de l’aire que respirem és conegut com Kong Qi i el principal òrgan associat és el Pulmó.

La unió i la combinació del Gu Qi i del Kong Qi forma el Qi Aglutinat conegut amb el nom de Zong Qi que també es coneix en medicina xinesa com el Qi del Pit.

Finalment, el Zong Qi està catalitzat per l’acció del Iuan Qi, és a dir el Qi Original, formant el Qi Normal o Vertical (Zheng Qi) que seria el Qi que circula pels meridians d’acupuntura i pels òrgans del cos. És el que es manipula amb les agulles d’acupuntura o amb la fitoteràpia xinesa, perquè hi hagi un millor funcionament de l’organisme.

 

La enería Qi

El Zheng Qi és la base del Qi Nutritiu (Ying Qi) aquest Qi és essencial en el procés de nutrició de tots els teixits de l’organisme. El Zheng Qi també forma la base del Qi Defensiu del cos conegut com Wei Qi, que circula per l’exterior del cos i el protegeix dels factors externs que poden provocar desequilibri en l’organisme i malalties.

Quan el Zheng Qi flueix pels diferents Òrgans del cos, el Qi actua deacuerdo a les característiques i funcions de l’òrgan on es troba. Per exemple l’activitat del Qi del Fetge és diferent de la del Pulmó, però ambdues són manifestacions i venen del Zheng Qi. Per tant quan el Qi es mobilitza pels òrgans comportes del cos aquesta energia es diu Zangfu Zhi Qi, i quan aquesta energia Qi es mobilitza i circula pels canals o meridians del cos es diu Jing Luo Zhi Qi.

La medicina xinesa diu que quan el Qi està en harmonia  el cos està sa en canvi el Qi es desequilibra pot provocar malaltia en l’organisme.