Són molts els beneficis de l’aigua de mar ja que té una composició similar a la que té el plasma sanguini i és molt rica en oligoelements, iode, potassi, zinc, etc., que l’aigua dolça no posseeix. Aquests oligoelements són molt eficaços a l’hora de tractar algunes malalties.

La nostra pell absorbeix aquests elements marins, mitjançant osmosis, quan entrem en contacte amb l’aigua de la mar aprofitant totes les seves propietats. No hem d’oblidar que l’aigua de mar té propietats antibiòtiques i exerceixen un gran efecte terapèutic.

 

Beneficis de l'aigua de mar

 

Alguns dels beneficis de l’aigua de mar

Són molts els beneficis de l’aigua de mar que ens aporta per al nostre cos humà. Coneixerem algun d’aquests beneficis:

 • A causa de la seva densitat ens facilita la relaxació muscular.
 • Millora la capacitat respiratòria.
 • Ajuda en l’eliminació de toxines de l’organisme.
 • Millora la circulació sanguínia a causa de la pressió.
 • Pel seu alt contingut en sodi és de gran ajuda en la recuperació muscular.
 • Quan estem en l’aigua som més lleugers, per la qual cosa l’esforç del nostre cor és menys.
 • Alleuja dolors reumàtics i musculars.
 • Especialment indicats els banys en el mes si patim de PSORIASI.
 • El seu alt contingut en Magnesi (Mg) és molt efectiu per a ajudar a calmar l’ansietat.
 • Revitalitza els teixits.
 • Equilibra i retarda l’envelliment de la pell.

L’aigua de mar no sols ens ajuda des de l’exterior, també podem beure-la. Existeixen els anomenats dispensaris marins, que va posar en funcionament el francès Quinton, en els quals es duen a terme diferents tractaments, amb molt d’èxit en la majoria dels casos, a base d’aigua de mar.

L’aigua marina conté tots els oligoelements necessaris i és possible que per aquesta raó sigui tan efectiva en el tractament de moltes malalties.

 

Beneficis de l'aigua de mar

 

René Quinton (savi Francés), (1.867 – 1.925) deia: “es té molta informació sobre les teràpies naturals, però molt poca o cap informació sobre la teràpia marina”. L’aigua de Mar és un medi natural també, del sorgeix tota classe de vida animal i vegetal.

El Medi marí és l’ecosistema més important de la terra, que rep d’ell el seu nom de Planeta Blau. Gràcies a la seva massa tèrmica (de calor o temperatura) i el seu poder calorífic, pot conduir i propagar la calor de l’aigua, és a dir l’aigua de mar pot moure i modificar l’estat de repòs de l’aigua del Planeta, per si sola. Sense la mar les nits serien molt fredes, gairebé polars, els dies un forn donant impossibilitat d’existència de vida.

L’aigua de mar pot ajudar al nostre organisme, existeixen unes característiques similars entre l’aigua de mar i el nostre mitjà intern humà. En l’organisme trobem odi, potassi i  calci, en una proporció gairebé igual a la de l’aigua de mar, i per això és, que les llàgrimes, les secrecions del nas, la nostra suor, l’orina i fins a la nostra pròpia sang tenen un sabor salat.

Científicament aquesta demostrat que de l’aigua de mar va sorgir la primera cèl·lula que va donar origen a tots els éssers vius que avui habitem en la Terra.

Una altra de les propietats de l’aigua de mar és que actua com a dissolvent, antibiòtic i bactericida. El Dr. Georges la Fargué va suggerir que l’aigua de mar és el major dissolvent natural que té el nostre Planeta. Dissol varietat de sòlids, líquids i gasos. Prohibeix la proliferació bacteriana, eliminant els bacteris nocius, i respectant els bacteris bons.

Alguna cosa que no poden fer els antibiòtics químic farmacèutics que maten indiscriminadament tant les cèl·lules dolentes com les bones especialment els mitocondris que són les encarregades de produir l’energia del cos,  l’ATP (adenosinatrifosfat) que és el 90% de l’energia que necessitem per a la vida.

L’aigua de mar és un nutrient ja que porta elements essencials per a la constitució dels carbohidrats, els greixos i les proteïnes, imprescindibles per a la vida dels organismes. Trobem l’hidrogen, nitrogen, oxigen, magnesi, manganès, sodi, potassi, calci, ferro, fòsfor, fluor, sílice i iode.

Els minerals es poden absorbir, però si li falten minerals en l’organisme, les vitamines no s’absorbeixen. Per això la importància del plasma marí (aigua de mar) que conté gran quantitat dels minerals de la taula periòdica de Mendelyev, en  forma de macro i micro nutrients infinitesimals (traces) que permetran l’absorció de les vitamines imprescindibles en els processos enzimàtics de les cèl·lules.

 

terapia marina

L’alimentació diària actual, no sempre aporta els minerals necessaris per a l’organisme, ja que es menja moltes vegades poques verdures i plantes en general. Els minerals són fixats exclusivament per les plantes, únics éssers capaços d’això gràcies a la fotosíntesi.

L’ésser humà aquesta destruint o danyant la nostra cadena alimentosa, ja que són mes importants la quantitat de producció que la qualitat, per aquesta raó, els cultius naturals es converteixen en cultius productius, existint canvis genètics dels aliments, o com en la part animal, alimentant animals herbívors amb grasses animals. Fins i tot els peixos són objectiu de producció massiva mitjançant la seva alimentació incorrecta en determinades piscifactories.

En la Terra podem trobar aquests elements tan necessaris per al nostre organisme i és en la mar. Però per desgràcia la contaminació fa que aquesta aigua de mar primer s’hagi de purificar, per empreses especialitzades per a això.

L’Aigua de Mar restableix un contacte directe entre totes les cèl·lules de l’organisme permetent un pas global de la informació cel·lular.

L’aigua de mar, pot tractar-te tant per dins com per fora, en el nostre centre després de fer els tractaments facials amb aigua de mar, hem observat canvis molt satisfactoris en les nostres clientes. Ja que aportes a la pell nutrients que li produeix mes lluminositat, elasticitat a la pell.

Si vols saber mes, o vols conèixer tots nostres serveis o teràpia, vina a veure’ns!