En la medicina xinesa l’orella representa tot el cos humà des del peu al capdavant, per la qual cosa l’acupuntura en l’orella o Auriculoteràpia, consisteix bàsicament en l’estimulació de determinats punts situats en ella, per a tractar, prevenir i combatre diverses malalties i malestars. L’orella és una de les parts del cos que té multitud de terminacions nervioses les quals, igual que en acupuntura, quan són estimulades amb una tècnica especial, s’activa l’energia que es troba estancada o bloquejada en el cos. Quan l’energia vital s’interromp o bloqueja, el seu flux normal, es comencen a patir en el cos una infinitat de trastorns, produint el que anomenem malaltia.

Coneix tots els nostres serveis de relaxació i benestar que oferim a Centre Arrels Granollers.

Auriculoterapia

¿Què és l’auriculoteràpia?

L’ariculoteràpia és una teràpia natural que s’utilitza per a sanar l’organisme a través de la punció de determinats punts els quals alguns són molt sensibles. Aquesta teràpia ajuda a recuperar al cos de malalties, millora el funcionament orgànic, revitalitza els òrgans, ajuda a tractar diferents addiccions i a prevenir l’aparició de malestars. Hi ha diversos mètodes que s’utilitzen per a això, molt semblants als de l’acupuntura, ja que aquesta alternativa deriva d’està antiga pràctica medica xinesa. Però el seu benefici augmenta si va acompanyada d’una sessió d’acupuntura.